HomeDịch vụThi công nội thấtGiá cửa, khuôn, cầu thang

Giá cửa, khuôn, cầu thang

2188

Bảng báo giá cửa, khuôn, cầu thang

Bảng báo giá Nội Thất Hưng Thịnh Phát về giá thi công cửa, khuôn cửa, cầu thang bằng các loại gỗ tự nhiên và công nghiệp.

BẢNG BÁO GIÁ CỬA, KHUÔN , CẦU THANG

STT

TÊN SẢN PHẨM

GIÁ

I)

Khuôn, cửa gỗ

1

Gỗ Lim: (giao mộc chưa sơn)

Cửa (Tính đổ đồng kính 5mm+ Chớp + Pano)

2.185.000đ /m2

Khuôn đơn

480.000đ/md

Khuôn kép

870.000đ/md

Nẹp khuôn

40.000đ/md

2

Gỗ Dổi (giao mộc chưa sơn Pu)

Cửa (Tính đổ đồng kính 5mm+ Chớp + Pano)

1.430.000đ/m2

3

Gỗ Chò Viet Nam (giao mộc chưa sơn Pu)

Khuôn đơn

280.000đ/md

Khuôn kép

480.000đ/md

Nẹp khuôn

25.000đ/md

4

Gỗ Chò, Lào, Indô (giao mộc chưa sơn Pu)

Khuôn đơn

380.000đ/md

Khuôn kép

750.000đ/md

Nẹp khuôn

35.000đ/md

5

Gỗ Phay (giao mộc chưa sơn Pu)

Cửa (Tính đổ đồng kính 5mm+ Chớp + Pano)

1.100.000đ /m2

Khuôn đơn

250.000đ/md

Khuôn kép

390.000đ/md

Nẹp khuôn

25.000đ/md

6

Cửa Verner (giao mộc chưa sơn Pu)

805.000đ/m2

II)

Cầu thang gỗ Lim:

1

Mặt bËc+con tiện+tay vịn.

3.450.000đ/md

III)

Cầu thang gỗ chò Lào, Viet Nam

1

Mặt+con tiện+tay vịn.

2.300.000đ/md

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest

BÌNH LUẬN

Bình luận